Privacybeleid

Bedrijfsgegevens

PowerKitchen
Fahrenheitstraat 3
3817WB Amersfoort 

www.powerkitchen.nl

KvKnr.:  74091204

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming van maken. Voor de website en de werking van de website (www.powerkitchen.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies 
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.powerkitchen.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website. 

Google Analytics 
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons 
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door PowerKitchen gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Uitschakelen en verwijderen 
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser. 

3. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen

PowerKitchen maakt gebruik van het social mediakanaal Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt PowerKitchen gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen

PowerKitchen verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. 

6. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor. 

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. 

Je account
Bij PowerKitchen kun je een account aanmaken. Hierin worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres(sen), e-mailaders en aflever- en betaalgegevens. Op deze manier hoef jij niet elke keer opnieuw je gegevens in te vullen. Wat ook handig is: we bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen. Op deze manier kun je dat gemakkelijk terugvinden. 

Bestelling leveren
Voor je bestelling hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens. Met deze informatie kunnen wij het pakketje naar je toezenden en kunnen we je op de hoogte houden van je bestelling. We laten het pakketje bezorgen door een bezorgdienst. Daarom hebben zij jouw gegevens ook nodig (anders komt het pakketje natuurlijk nooit aan). Ook hebben we jouw telefoonnummer. Mocht er iets aan de hand zijn met je bestelling, kunnen we op een gemakkelijke manier contact met je opnemen. 

Betalen
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een onlinebetaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. 

Nieuwsbrief
Je krijgt van PowerKitchen alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd. 

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma. 

7. Doel van verzamelde informatie

De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor:
Het afhandelen van betaling.
Je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening op producten. 
Het kunnen toezenden van documentatie. 
Het beantwoorden van vragen. 
Jou kunnen voorzien van een nieuwsbrief wanneer jij je hiervoor hebt ingeschreven.
Het kunnen toezenden van de door jou geplaatste bestelling.
Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur.

8. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet PowerKitchen een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:
De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
De gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet. 

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en aflever- en betaalgegevens kan PowerKitchen haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat PowerKitchen geen producten kan toezenden. Wil je wel een bestelling plaatsen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om een account aan te maken of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij. 

9. Delen met anderen

PowerKitchen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit PowerKitchen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. PowerKitchen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

10. Hoe lang we gegevens bewaren

PowerKitchen bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 
De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving. 
Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wil. Je kunt op deze manier altijd je bestelling terug kijken. Dit account wordt direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met ons. 
Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd. 

11. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. PowerKitchen heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. 

12. Beveiliging van gegevens

PowerKitchen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

13. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.